Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main-left

Topproducente niet breekbaar

Roel Veerkamp: 'Negatieve correlatie tussen productie en gezondheid doorbreken via fokkerij'
Voor de onderzoeksvraag "Zijn hoge melkproducties een uitdaging voor de veehouderij of juist een bedreiging voor de diergezondheid?" is een ASG-onderzoek verricht met een dierproef bij 100 vaarzen tijdens de eerste 100 lactatiedagen en is een dataset met gegevens van 5.000 bedrijven geanalyseerd. Om de relatie tussen hoge melkproducties en diergezondheidsrisico's te onderzoeken zijn zowel milieu als genetische aanleg gevarieerd

Publicatiegegevens

Magazine: 
Veeteelt
Publicatiejaar: 
2005
Jaargang: 
22
Editie: 
18
Paginanummer(s): 
12 - 15
right