Sitemenu

vrijdag 16 september 2022
left
content-main-left

Kosten controleren

Peter Verhagen brengt via computerprogramma voerkosten in beeld
Sinds een jaar hebben de voerkosten van een Limburge melkveehouder (80 roodbonte koeien voor een quotum van 640.000 kg) extra de aandacht sinds hij als testpersoon betrokken is bij de ontwikkeling van MelkRendement-online. Samen met ruim 850 andere veehouders neemt hij deel aan dit project om inzicht te krijgen in het saldo melkgeld minus voerkosten

Publicatiegegevens

Magazine: 
Veeteelt
Publicatiejaar: 
2004
Jaargang: 
21
Editie: 
8
Paginanummer(s): 
50 - 51
right