Sitemenu

woensdag 1 december 2021
left
content-main-left

Externe hectaren

Berekening van de hectaren buiten het bedrijf
Externe hectaren zijn hectaren die niet bij het bedrijf horen, maar door de aankoop van producten wel door het bedrijf worden gebruikt. Aan de hand van de LEI-boekhouding van 14 biologische melkveebedrijven, die deelnemen aan het project Bioveem, is het aantal externe hectaren voor de jaren 2001 en 2002 berekend, waarna de melkproductie-cijfers hieraan zijn gekoppeld

Publicatiegegevens

Magazine: 
Veeteelt
Publicatiejaar: 
2004
Jaargang: 
21
Editie: 
4
Paginanummer(s): 
67
right