Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main-left

NRM 2004

Nederland exportland
Artikelen op de pagina's 12,34,44,50,64,76,88,102 Met het oog op de komende NRM geven 8 zegslieden de betekenis in het buitenland aan van: de sperma-kwaliteit van Nederlandse stieren, de Nederlandse zuivelprodukten, de Nederlandse kennis omtrent de melkveehouderij, Nederlandse produktontwikkeling op het gebied van stalinterieur, het (herstelde) imago van Nederlands melkvee, Nederlandse veevoeders en de kennis ervan, de financiële betrokkenheid, en de ontwikkeling van automatische melksystemen in Nederland

Publicatiegegevens

Magazine: 
Veeteelt
Publicatiejaar: 
2004
Jaargang: 
21
Editie: 
11
Paginanummer(s): 
12 - 102
right