Sitemenu

maandag 27 september 2021
left
content-main-left

Vruchtbaarheid en conditie

Fokwaarde conditiescore goede voorspeller van genetische aanleg voor tussenkalftijd
Mogelijk geeft de fokwaarde voor conditiescore extra informatie voor het selecteren van hoog producerende koeien met eveneens een goede vruchtbaarheid. Om dit te onderzoeken is gekeken naar de samenhang tussen genetische verschillen in conditiescore en de verschillen in melkproductie en vruchtbaarheid, waarvoor de conditiescores en de melkproductie- en inseminatiegegevens van ruim 92.000 zwartbonte vaarzen van circa 15.000 bedrijven zijn verzameld. Om te kijken in hoeverre de gevonden verschillen een genetische achtergrond hebben is voor ieder kenmerk afzonderlijk de erfelijkheidsgraad geschat. Tevens is gekeken hoe sterk de genetische verschillen in conditiescore samengaan met verschillen in andere kenmerken

Publicatiegegevens

Magazine: 
Veeteelt
Publicatiejaar: 
2001
Jaargang: 
18
Editie: 
3
Paginanummer(s): 
10 - 12
right