Sitemenu

dinsdag 20 september 2022
left
content-main-left

Waterberging

Wat zijn effecten als gras lange tijd onder water staat?
Om het overstromingsgevaar in te dammen zoeken waterschappen gebieden om in noodgeval het extra water te bergen. Graslanden komen daarvoor het meest in aanmerking. In 't kort wordt aangegeven wat het effect van waterberging op de graskwaliteit kan hebben

Publicatiegegevens

Magazine: 
Veeteelt
Publicatiejaar: 
2001
Jaargang: 
18
Editie: 
20
Paginanummer(s): 
71
right