Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main-left

Erfelijke aanleg en rantsoen

Heeft genetische vooruitgang konsekwenties voor het voerregime?
In een vergelijkingsonderzoek werd de ene groep koeien consequent met stieren gepaard met de hoogste erfelijke aanleg voor kilogrammen vet- en eiwitproduktie, terwijl de controlegroep een gemiddelde stier als partner kreeg. Om de vraag te beantwoorden of de voordelen van een hoge erfelijke produktie-aanleg ook zouden blijven gelden bij rantsoenen met minder krachtvoer werden de prestaties van beide groepen met elkaar vergeleken bij een ruwvoer- en een krachtvoerrantsoen

Publicatiegegevens

Magazine: 
Veeteelt
Publicatiejaar: 
1995
Jaargang: 
12
Editie: 
6
Paginanummer(s): 
258 - 260
right