Sitemenu

vrijdag 16 september 2022
left
content-main-left

Koe of kwotum: bedrijf bepaalt

Invloed kwotumomstandigheden op optimale vervangingsbeleid bij melkvee
Wat is de invloed van het door de superheffing veranderd economisch streven op het te voeren vervangingsbeleid bij melkvee? Om deze vraag te beantwoorden is m.b.v. een rekenmodel op de computer het optimale vervangingsbeleid bepaald bij respectievelijk een optimalisatie van het inkomen per koe en per kg quotum

Publicatiegegevens

Magazine: 
Veeteelt
Publicatiejaar: 
1995
Jaargang: 
12
Editie: 
10
Paginanummer(s): 
570 - 572
right