Sitemenu

woensdag 14 september 2022
left
content-main-left

Bedrijfsvoering op hoogproduktieve melkveebedrijven (1)

Het Proefstation voor de Rundveehouderij in Lelystad heeft een enquete gehouden op 20 melkveebedrijven met een zeer hoge melkproduktie per koe. In dit eerste artikel volgt een bespreking van bedrijfsopzet, produktieniveau, bedrijfsmanagement en jongvee-opfok van de 20 bedrijven

Publicatiegegevens

Magazine: 
Veeteelt
Publicatiejaar: 
1994
Jaargang: 
11
Editie: 
22
Paginanummer(s): 
1274 - 1275
right