Sitemenu

zaterdag 28 mei 2022
left
content-main-left

Dubbeldoelbedrijf: de keuze van een alternatieve aanwending van het ruwvoeroverschot

Onderzocht is welke mogelijkheden er zijn om het overschot aan ruwvoer of grond, dat op diverse bedrijven is ontstaan sinds de invoering van de superheffing, in een 2e tak met rundvleesproduktie te benutten. Bij de berekeningen is uitgegaan van een basisbedrijf met een vaste omvang van het quotum (9732 kg vet), van de grond voor voedergewassen (38 ha) en van de bedrijfsgebouwen. Op dit basisbedrijf kon het quotum volgemolken worden met 3 rassen: Belgische witblauwe, MRIJ, en Holstein-Friesian

Publicatiegegevens

Magazine: 
Veeteelt
Publicatiejaar: 
1990
Jaargang: 
7
Editie: 
15
Paginanummer(s): 
730 - 732
right