Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main-left

Delar, zinvol administratiesysteem voor veehouderijbedrijf

De Deeladministratie Rundveehouderij analyseert de belangrijkste geldstromen op het melkveebedrijf. Het bijzondere van deze analyse is dat de resultaten worden vergeleken met een speciaal voor het bedrijf berekende norm. Hierdoor kan de mogelijkheid tot verbetering van de bedrijfsvoering duidelijk worden. De kosten voor deelname zijn laag. Meer informatie kan worden verkregen bij de bedrijfsvoorlichter

Publicatiegegevens

Magazine: 
Veeteelt
Publicatiejaar: 
1989
Jaargang: 
6
Paginanummer(s): 
60 - 61
right