Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main-left

Vervanging van melkkoeien bedrijfsekonomisch en foktechnisch bezien

De gemiddelde bedrijfsduur van koeien is in 1983 gedaald tot 3 jaar en vijf maanden. Dat is naar verhouding erg kort en er wordt nagegaan welke betekenis het korter of langer aanhouden van melkkoeien voor de praktische veehouder heeft. De berekeningen zijn gemaakt zowel voor zwartbont als voor roodbont vee. Uitvoerig wordt ingegaan op fokkerij en selectie, superheffing en selectie op melk en dergelijke

Publicatiegegevens

Magazine: 
Veeteelt
Publicatiejaar: 
1985
Editie: 
2
Paginanummer(s): 
110 - 115
right