Sitemenu

zondag 18 september 2022
left
content-main-left

Voeding van de koe bevindt zich op een kruispunt van wegen

Van de voederwaarde die een koe opneemt wordt slechts een klein deel, ongeveer 17%, omgezet in melk. Omdat het opgenomen voer voor het grootste gedeelte onbruikbaar is, is de produktie van melk toch een efficient gebeuren. De efficientie kan echter nog wel verhoogd worden door de verliezen van voederwaarde in onder andere mest, warmte en onderhoud te beperken. Dit artikel geeft aan welke mogelijkheden hiervoor nu en in de toekomst aanwezig zijn

Publicatiegegevens

Magazine: 
Veeteelt
Publicatiejaar: 
1985
Editie: 
11
Paginanummer(s): 
940 - 943
right