Sitemenu

vrijdag 1 juli 2022
left
content-main-left

Moet er in de moderne fokkerij rekening worden gehouden met koefamilies?

Bij de bevruchting levert de stier spermacellen, die voornamelijk uit een kern bestaan en de koe een eicel, die alle eigenschappen van een gewone cel bevat. De cel bevat dan ook mitochondrien, kleine celorganen (organellen) die onder andere voor de energiehuishouding zorg dragen en hun eigen erfelijk materiaal bezitten. Deze organellen zijn waarschijnlijk de oorzaak van de verschillen tussen koefamilies, zoals die in Amerikaans en Nederlands onderzoek zijn aangetoond. Consequenties hiervan zijn, dat de verwachtingswaarde van een stierkalf overschat en die van een vaarskalf onderschat wordt. Voor de selectie van stiermoeders worden de stierindexen belangrijker en voor de selectie van koemoeders zal meer aandacht voor de koefamilie nodig zijn

Publicatiegegevens

Magazine: 
Veeteelt
Publicatiejaar: 
1985
Editie: 
10
Paginanummer(s): 
850 - 851
right