Sitemenu

woensdag 25 mei 2022
left
content-main-left

Konkurrentie aan het voerhek en de individuele ruwvoeropname

Een groep van 16 melkkoeien kreeg in een experiment afwisselend de beschikking over 16 of over 12 voerplaatsen (33% overbezetting). Dit leidde niet tot een lagere drogestofopname, maar tot een verschuiving van het eetpatroon. De ranglage koeien pasten hun eetgewoonten aan door 's nachts meer op te nemen. Hierdoor werd ook de samenstelling van hun rantsoen veranderd: de dieren namen minder snijmais en meer kuilvoer op. Om de problemen met de voeropname te voorkomen is het daarom bij een beperkte vreetbreedte nodig, dat er ook 's nachts voer opgenomen kan worden, dat geen grote verschillen in kwaliteit heeft met het overdag verstrekte voer

Publicatiegegevens

Magazine: 
Veeteelt
Publicatiejaar: 
1985
Editie: 
10
Paginanummer(s): 
856 - 858
right