Sitemenu

vrijdag 16 september 2022
left
content-main-left

Is een laag percentage melk in de voorkwartieren nadelig voor gebruiksduur?

Het percentage melk in de voorkwartieren van de M.R.IJ-koeien is de afgelopen jaren gedaald. Bij 562 nakomelingen van 26 stieren is daarom nagegaan of het percentage melk in de voorkwartieren van invloed was op de afvoer van de dieren. Na drie lactaties bleek de voornaamste reden van afvoer de Inet van de gebruikte stier te zijn. Het percentage melk in de voorkwartieren speelde geen rol, wel de eigen produktie en de kwaliteit van de uier. Extreme verschillen in percentage melk in de voorkwartieren bleken in de vierde lactatie uiterlijk waarneembaar

Publicatiegegevens

Magazine: 
Veeteelt
Publicatiejaar: 
1985
Editie: 
10
Paginanummer(s): 
904 - 906
right