Sitemenu

maandag 12 september 2022
left
content-main-left

Europese melkveehouderij en bedrijfsvoering na 1 april 1984

Er wordt een overzicht gegeven van de melkquota in de verschillende E.G.-landen en het kortingspercentage dat toegepast zal moeten worden. Nadere gegevens over de inkrimping in de verschillende gebieden in ons land worden gegeven en daaruit blijkt dat men vooral in het zuiden in de winterperiode nog sterk zal moeten inkrimpen. Bij het fokbeleid zal vooral ook aandacht geschonken moeten worden aan de gehaltecijfers in de melk

Publicatiegegevens

Magazine: 
Veeteelt
Publicatiejaar: 
1984
Jaargang: 
1
Editie: 
10
Paginanummer(s): 
796 - 798
right