Sitemenu

dinsdag 18 februari 2020
left
content-main

houding t.o.v. werk

Grillen van groeien

Steeds meer melkveebedrijven worstelen met bereiken van maximale arbeidscapaciteit
Op steeds meer melkveebedrijven is het plafond van beschikbare arbeid bereikt en daarom rijst de vraag hoe normaal de voorheen vanzelfsprekende jaarlijkse groei nog eigenlijk is
right