Sitemenu

maandag 17 februari 2020
left
content-main

extensieve landbouw

Stikstof in balans

Sleutel voor milieuverantwoord produceren zit in ruwvoer
Met behulp van modelberekeningen worden de stikstofstromen bij melkvee op een extensief bedrijf en bij melkvee op een intensief bedrijf in kaart gebracht

Niet alleen koeien

Extensieve, gemengde bedrijfsvoering is wennen voor familie Brouwer
Reportage van een Nederlands echtpaar dat in Noord-Frankrijk een eigen melkveebedrijf startte
right