Sitemenu

maandag 17 februari 2020
left
content-main

Smolders, E.A.A.

Natuurlijk vruchtbaar

Zonder hormonen goede vruchtbaarheid biologisch melkvee
Een korte analyse van de vruchtbaarheidskengetallen van de 10 Bioveembedrijven (voor biologische melkveehouderij)

Kijken naar welzijn

Consument eist gezonde dieren die verantwoord worden gehouden
Op 25 praktijkbedrijven wordt het welzijn van koeien in kaart gebracht door gericht naar ze te kijken, waarbij gelet wordt op speenconditie, huid en klauwen, lichaamsconditie en manier van lopen.

Koe is weerbaar

Goede diergezondheid mogelijk bij scherp voeren
Op de 17 bedrijven die deelnemen aan het project Koeien & Kansen wordt bij het voldoen aan de Minas-normen voor 2003 ook gelet op de gezondheid van het vee.

Welzijnsscore

Kijken naar koe en niet naar stal
ID Lelystad en Praktijkonderzoek Veehouderij proberen bedrijven een cijfer te geven voor het koewelzijn op basis van waarnemingen aan de koe zelf

Niet vaker ziek

Scherp voeren verantwoord op Koeien & Kansen-bedrijven
Tegelijk met het scherp voeren wat betreft stikstof en fosfaat op de Koeien & Kansen-bedrijven hebben de veehouders hier o.a. het optreden van stofwisselings- en maagdarmaandoeningen bijgehouden
right